Privacyverklaring

Dit is de website van Lightsupply
Ressenerbroek 3
6666 MP Heteren
 

Algemene Verordening Gegevensverwerking

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites en diensten die Lightsupply aanbiedt. Lightsupply behandelt jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De producten en diensten van Lightsupply zijn niet gericht op personen onder de 16 jaar. Lightsupply vraagt deze personen dan ook geen persoonsgegevens te verstekken op welke manier dan ook.
 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Lightsupply kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Lightsupply en omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lightsupply verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stem je in met de verwerking hiervan.
Lightsupply kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Lightsupply verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij specifiek genoemd in deze privacy verklaring of indien Lightsupply daartoe verplicht is op grond van geldende wettelijke verplichtingen.
 

Waarom Lightsupply gegevens nodig heeft

Lightsupply verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikt kan worden. Daarnaast kan Lightsupply je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht (of in het kader van promotieactiviteiten).
 

Hoe lang Lightsupply gegevens bewaart

Persoonsgegevens worden door Lightsupply niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Lightsupply hanteert voor de standaard persoonsgegevens het fiscale bewaartermijn van 7 jaar.
 

Andere informatie die Lightsupply kan verzamelen

Voor zover jouw identiteit hiermee niet achterhaalt kan worden, kan Lightsupply andere informatie (zoals hierboven gedefinieerd) verzamelen, zoals:
 • Browser en apparaat gegevens, zoals o.a. scherm resolutie
 • Data van gebruik van mobiele app
 • Serverlogboekbestanden
 • Informatie over geografische locatie
 • Demografische en andere niet-persoonlijk identificeerbare informatie
 • Informatie over hoe je gebruik maakt van deze website
 

Delen met anderen

Lightsupply deelt jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekt Lightsupply jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doet Lightsupply alléén met jouw nadrukkelijke toestemming.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@lightsupply.nl. Lightsupply zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.
 

Beveiliging van persoonsgegevens

Lightsupply neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gebruikte software is up-to-date en er wordt gebruik gemaakt van goede beveiliging (anti-virus, firewall, antimalware). De website van Lightsupply maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lightsupply op.
 

Datalekken

Lightsupply verbindt zich er toe alle (pogingen tot) onrechtmatige of anderszins ongeautoriseerde verwerkingen of toegangen tot persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens te melden. Lightsupply meldt dit jou onmiddellijk, ten laatste 24 uur na het vaststellen van het incident. Daarnaast zal Lightsupply alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de beveiligingsmaatregelen te voorkomen of te beperken.
 

Hyperlinks

Op de website van Lightsupply zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Lightsupply is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen. 

Lightsupply als verwerker

Lightsupply verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de opdrachtgever (verwerkingsverantwoordelijke) om uitvoering te geven aan een overeengekomen dienstverlening. Lightsupply zal de persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en zal alle redelijke instructies van de opdrachtgever opvolgen. Lightsupply mag persoonsgegevens niet aan anderen dan de opdrachtgever verstrekken, tenzij op grond van een wettelijke verplichting of ten behoeve van de overeenkomst met de opdrachtgever. Bij het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst tussen Lightsupply en opdrachtgever zal Lightsupply alle persoonsgegevens overdragen aan de opdrachtgever.
 

Subverwerker

Lightsupply kan de uitvoering van de verwerking geheel of ten dele uitbesteden aan een subverwerker. De door Lightsupply ingeschakelde Subverwerker is niet gerechtigd een Subverwerker in te schakelen of de persoonsgegevens door te geven, te verstrekken of openbaren of deze persoonsgegevens voor eigen doeleinden te verwerken. Lightsupply blijft voor de opdrachtgever te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de verwerking. 

Cookieregelement

Om je zo goed mogelijk te helpen, gebruiken de websites van Lightsupply cookies.
Via de website wordt gebruik gemaakt van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt je browser zo instellen dat tijdens je bezoek aan de websites van Lightsupply geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website.
 

Google Analytics

Lightsupply maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Lightsupply heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd en niet langer dan 14 maanden bewaard. Hierdoor worden geen persoonsgegevens opgeslagen en is geen toestemming (via een cookiebanner) nodig.
 

Cookies uitzetten

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of webbrowsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.
Vragen, advies of offerte?
© 2019  Lightsupply, handelsnaam van Led Supply Europe BV